Φωτογραφίες
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δημοσιεύσεις

During times like these, the safety and well-being of our team and guests at Pyramisa Group is of utmost importance until this is over very soon. 🙂 -
"Initiative shown from Pyramisa Cairo"
#ThinkPositive #StaySafe #Egypt #Pyramisa #Coronavirus

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

In efforts to contain the coronavirus, top hygiene measures are applied by our team at Pyramisa, to maintain safety & well-being of our guests & team and minimize the risk of infection.
#StaySafe #Pyramisa #Egypt #Coronavirus

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
+2